ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Open Cyber University of Korea

ติดต่อเรา

ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำประเทศไทย
มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea


382 อาคารไนซ์ 2 ชั้น 2 ห้อง 2/2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02 000 9674

Email : korea.contact@aceonline.co.th

Facebook : ACE Online

Line ID : @aceonline